نړيوال قاريان     (3)
څانګه:   نړيوال قاريان         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   December 20, 2013        
څانګه:   نړيوال قاريان         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   November 12, 2013        
څانګه:   نړيوال قاريان         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   November 9, 2013